توافق‌نامۀ همکاری‌ های نظامی قزاقستان با افغانستان امضا شد

18 Jun 2021

۲۸ جوزا ۱۴۰۰

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سفر به قزاقستان موافقت‌نامۀ همکاری‌های نظامی را با نورلان یرمک بایف، وزیر دفاع جمهوری قزاقستان امضا کرد.

دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی امروز با نشر خبرنامه یی گفته است که امضای این موافق‌نامه زمینۀ حمایت متقابل نظامی را در حوزه‌های مختلف میان دو کشور ایجاد می کند.

در خبرنامه ذکر شده است که در این توافق ‌نامه، امکان راه اندازی تمرینات مشترک نظامی، همکاری‌های طبی، نوسازی تجهیزات، پشتیبانی لوژستیکی و فنی، آموزش نظامی و همکاری اطلاعاتی نظامی میان دو کشور شامل است.Skip to toolbar