ترور سه فرد در شهر کابل

18 Jun 2021

۲۸ جوزا ۱۴۰۰

منابع  در کابل می گویند، که این افراد بر اثر شلیک مردان مسلح موتر سایکل سوار در ساحه دهمزنگ شهر کابل به قتل رسیدند.

پولیس تاهنوز در باره هویت جان باخته ها چیزی نگفته، اما منابع گفته اند، که این افراد کارمندان امنیتی بودند.

این درحالیست که در ماه های پسین میزان ترور کارمندان دولتی افزایش پیدا کرده است.Skip to toolbar