سقوط ولسوالی شیرین تگاب فاریاب بدست طالبان

17 Jun 2021

۲۷ جوزا ۱۴۰۰

صبغت الله سیلاب معاون شورای ولایتی فاریاب در صحفه خود نگاشته است، ولسوالی شیرین تگاب فاریاب پس از سه سال محاصره لحظات پیش به دست طالبان  سقوط کرد.

آقای سیلاب گفت، با سقوط شیرین تگاب پنجمین ولسوالی فاریاب است که بدست طالبان سقوط میکند

معاون شورای ولایتی به تماس تیلفونی میگوید، این ولسوالی با تمام تجهیزات ومهمات نظامی بدست گروه طالبان سقوط کرده است.

اما تاحال مقام های امنیتی فاریاب سقوط ولسوالی شیرین تگاب را تایید و یا رد نکرده اند.Skip to toolbar