ثبت ۷۲۲  رویدادجدید و فوت ۹۴ بر اثر بیمار کرونا در افغانستان

16 Jun 2021

۲۶ جوزا ۱۴۰۰

مقام ها در وزارت صحت عامه از ثبت یک هزار و ۷۲۲ بیمار جدید کرونایی و از مرگ نود و چهار بیمار در یک شبانه‌روز گذشته خبر می دهند.

در کل از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون این بلندترین رقم ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از ویروس کرونا است که در کشور ثبت می‌شود.

باید گفت که نوع جهش یافتۀ کرونا در کشور به گونۀ شدید در حال گسترش است و وزارت صحت عامه دو هفتۀ پیش رو را پیک گردش کرونا در کشور خوانده است و از شهروندان مکرراً می خواهد که دساتیر صحی و هشدار های وزارت صحت عامه را به طور جدی در نظر داشته باشند.Skip to toolbar