والی پيشين فاریاب، برای تطبيق پروژه هاي انكشافي و گزینش جوانان فارياب در ادارات دولتی با رئیس اداره امور دیدار کرد

15 Jun 2021

۲۵ جوزا۱۴۰۰

داکتر نقیب الله فایق والی پيشين فاریاب، در ادامه دیدار و ملاقات ها با مقام های ارشد حکومتی پیرامون وضعیت جاری در فاریاب، امروز در ملاقات با داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، خواستار توجه حکومت در بخش انكشافي و استخدام جوانان تحصیل کرده فارياب به نهادهای دولتی در مرکز وسایر ولایات کشور گردید.

آقای فایق گفت، درشرايط كنوني كه طالبان از كشمكش هاي داخلي میخواهند امتیاز بدست بیاورند با ايستادن دركنار حكومت ونيروهاي امنيتی موثرترين راه مبارزه با طالبان می باشد.

همچنان والی پيشين فاریاب در دیدار با رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری گفت،من به مثل گذشته در كنار سربازان كه هركدام شان در دلاوري وجنگيدن داستان بي مانند دارند مي ايستم و به سنگر های شان رفته دست شانرا مي فشارم .

در ادامه داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، با استقبال از کار کرد های موثر و تمثیل حکومتداری خوب در زمان ماموریت داکتر نقیب الله فایق همچون والی فاریاب از وی تشکری کرده، وعده سپرد که در راستای تطبيق پروژه هاي انكشافي و استخدام جوانان تحصیل کرده تورکتبار به نهاد دولتی توجه جدی صورت می گیرد.

پیش از این داکتر نقیب الله فایق والی پيشين فاریاب در دیدار با جنرال عباد الله، عباد معاون اول امنیت ملی کشور پیرامون دیدار کرده در مورد اوضاع جاری در فاریاب طرح و نظریات خود را به منظور بهتر شدن اوضاع جاری در این ولایت مطرح نموده خواستار توجه جدی شده بود.Skip to toolbar