معاون پیشین وزارت دفاع ملی کشور به ۹ سال زندان محکوم شد

14 Jun 2021

۲۴ جوزا ۱۴۰۰

محکمه ابتدایی رسیده‌گی به جرایم سنگین و فساد اداری، معاون پیشین مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی را به اتهام سؤ استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای به نُه سال زندان محکوم کرده است.

محکمه ابتدایی رسیده‌گی به جرایم سنگین، ۲۴ تن دیگر از شرکای جرمی محب را نیز محکوم به مجازات کرده است.

دادگاه عالی کشور روز دوشنبه، بیست‌وچهارم جوزا، اعلام کرده است که محب‌الله محب، معاون سابق مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی به جرم سوء ‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای در عقد برخی از قراردادها به نُه سال زندان، انفصال از وظیفه و «طرد مسلک» محکوم به مجازات شده است.

معاون پیشین مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی و شرکای جرمی‌اش به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای در عقد قراردادهای دو جنس (بوت و چپلک) و ۲۳ اقلام دیگر متهم هستند.

جلسه محکمه محب‌الله محب و همکارانش به گونه علنی روز دوشنبه برگزار شده است.

در همین حال، محکمه ابتدایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، عبدالرحمن غوری، رییس پیشین خریداری وزارت دفاع ملی را نیز به عین اتهام محکوم به مجازات کرده است.

دادگاه عالی در اعلامیه خود نوشته است که «جرایم ارتکابی عبدالرحمن غوری در قرارداد (بوت و چپلک) و ۲۳ قلم البسه با هم مرتبط نبود٬ از این رو وی به طور مجموعی به شش سال و هشت ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.»

طبق اعلام دادگاه عالی، از میان ۲۳ متهم دیگر در این پرونده شماری از آنان به مدت یک سال تا هفت سال زندان محکوم شدند و تعداد دیگر بنابر نبود دلیل‌های الزام‌آور، بی‌گناه شناخته شدند.

افزون بر این وفی‌الله رییس و محمد نادر، معاون شرکت قراردادی، محمدقاهر، معاون شرکت طرف قرارداد وزارت دفاع ملی نیز محکوم به پرداخت مبلغ ۲۴۳ میلیون و ۴۴ هزار و ۳۸ افغانی شدند.Skip to toolbar