شناسایی جسد دو کارمند افغان فلم ازمیان قربانیان انفجار کابل

13 Jun 2021

۲۳ جوزا ۱۴۰۰

منابع در کابل، امروز ( یکشنبه،۲۳جوزا ) از جان باختن دو تن از کارمندان افغان فلم در انفجار روز گذشته خبر میدهند.

صحرا کریمی رئیس افغان فلم در صحفه فیسبوک خود نگاشته است، جسم های سوخته و تکه تکه شده فاطمه محمدی و طیبه موسوی دو کارمند  افغان_فلم  که به تازگی شامل بست های انیمیشن و طراحی چهره شده بودند؛ در طب عدلی توسط خانواده های شان شناسایی شدند.

بانو کریمی گفته، این دو تن از بانوان جوان بودند و با امید به زندگی و‌ روی پروژه انیمیشن «افسانه های افغانستان» برای کودکان کار می کردند.

در دو انفجار پی هم در کابل 9 تن بشمول 3 خانم کشته و6 تن زخم برداشته بودند.

مسولیت این دو انفجار پی هم در شهر کابل را فرد یا گروهی بدوش نگرفته است.Skip to toolbar