پنج عضو یک خانواده در پغمان کابل کشته شدند

12 Jun 2021

۲۲ جوزا ۱۴۰۰

مقام های امنیتی در کابل، امروز ( شنبه،۲۲جوزا ) از قتل پنج عضو یک خانواده در ولسوالی پغمان کابل خبر میدهند.

فردوس فرامرز سخنگوی پولیس کابل میگوید: ناوقت شب گذشته در ساحه ارغندی پایین مربوط به ولسوالی پغمان کابل، پنج عضو یک خانواده از یک محفل عروسی برگشته بودند در مسیر راه ربوده شده و بعداً بقتل رسیده اند.

سخنگوی پولیس می افزاید؛ گزارش ابتدایی می‌رساند که این قضیه را افراد  گروه طالبان انجام داده اند.

در این حال منابع میگویند، یک‌فرمانده پیشین جهادی با چهار تن از عضای خانواده اش از سوی افراد ناشناس در ولسوالی پغمان کشته شدند.

این درحالیست در بیست و چهار ساعت گذشته در مربوطات ناحیه هشتم کابل در یک منزل مسکونی پنج عضو دیگر یک خانواده نیز از سوی افراد مسلح کشته و زخمی شدند.Skip to toolbar