انفجار ماین در فاریاب دو زخمی برجا گذاشت

12 Jun 2021

۲۲ جوزا ۱۴۰۰

یک منبع در فاریاب می گوید صبح امروز یک عراده تانک هاموی مربوط کندک شاهراه، پوسته عرب آقسای در شاهراه نمبر۲ میخواست از پوسته پائین شود با ماین برخورد نموده است.

منبع گفت، در نتیجه انفجار ماین دو سرباز کندک شاهراه بنام های سید سمیع الله و سید صبغت الله زخمی شدند و تانک هاموی کاملاً تخریب گردیده است.

طالبان نیز مسولیت ماین گذاری  را در مسیر راه پوسته امنیتی در منطقه عرب آقسای را بدوش گرفته اند.Skip to toolbar