تمدید قرنطین دوهفتهٔ در ۱۶ ولایت کشور

8 Jun 2021

۱۸ جوزا ۱۴۰۰

عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه کشور می گوید؛ قرنطین دو هفته‌یی سر از روز شنبه۲۲جوزا هفته‌ی آینده در ۱۶ ولایت به شمول کابل، تمدید می‌گردد.

آقای طاهری گفت، این قرنطین شامل تمام نهاد های آموزشی دولتی ـ خصوصی، تمام تالارهای عروسی و عوض های آب بازی در این ولایت‌ها می‌شود.Skip to toolbar