اعتراضات خشونت‌ آمیز در بدخشان، نزدیک به پنجاه تن کشته و زخمی شدند

8 Jun 2021

۱۸ جوزا ۱۴۰۰

باشنده گان ولایت بدخشان، امروز ( سه شنبه،۱٨جوزا ) از خشونت آمیز شدن برنامه اعتراضی باشنده گان این ولایت خبر میدهند.

صدها تن از باشندگان شهر فیض‌آباد بدخشان در اعتراض به نبود برق، آب و امنیت در این شهر دست به راه‌پیمایی زده بودند.

دراین حال شفیق الله همدرد سرپرست صحت عامه بدخشان به چاپار میگوید: با به خشونت کشیده‌شدن اعتراضات مردم ولایت بدخشان، بر اثرفیرهای نظامیان در آمار ابتدائی سه تن کشته و ۴۳ تن دیگر زخمی شده اند.

اما نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان می افزاید؛ اعتراض کننده گان  بالای سربازان با چوب وسنگ حمله نموده، و تعدادی هم بخش های این ولایت را به آتش کشیده اند.

اما آقای نظری در مورد آمار زخمیان نظامیان ابراز نظر نکرده است.Skip to toolbar