سقوط ساختمان فرماندهی پولیس قیصار بدست طالبان

6 Jun 2021

۱۶جوزا۱۴۰۰

یک منبع امنیتی در فاریاب میگوید؛ شب گذشته طالبان بالای  ساختمان ولسوالی قیصار حمله موتر بم انجام دادند و سپس وارد فرماندهی امنیه شدند.

به گفته منبع ساختمان فرماندهی امنیه ولسوالی قیصار  بامداد امروز به دست طالبان سقوط کرد، طالبان سه عراده تانک هاموی با تجهیرات نظامی را از فرماندهی امنیه باخود برده اند.

منابع می گویند، نیروهای امنیتی در ساختمان شاروالی موقعیت گرفتند و همچنان جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان ادامه دارد.

در این حال نادر سعیدی عضو شورای ولایتی فاریاب سقوط ساختمان فرماندهی پولیس قیصار را تایید نموده میگوید، جنگ اکنون بالای قریه کوهی نیز جریان دارد اگر کمک نرسد احتمال زیاد این قریه نیز سقوط خواهد کرد.

وضعیت امنیتی در ولسوالی قیصار وخیم گزارش شده اما تاحال از  تلفات  هر دو طرف جزئیات بدست نیامده است.Skip to toolbar