یک سرباز ارتش ملی در تخار به قتل رسید

31 May 2021

۱۰جوزا۱۴۰۰

مقام های امنیتی در تخار، امروز ( دوشنبه،۱۰ جوزا ۱۴۰۰ ) از قتل مرموز یک سرباز ارتش ملی در این ولایت خبر میدهند.

خلیل اسیر سخنگوی پولیس تخار میگوید: شب گذشته یک جوان بنام نصرالدین یکتن ازسربازان ارتش ملی که باشنده قریه پینگانی ولسوالی دشت قلعه، که بمنظور سپری نمودن ایام رخصتی به خانه خود آمده بود، به شکل مرموز به قتل رسیده است.

سخنگوی پولیس تخار می افزاید؛ به اساس اطلاع فامیل وی پولیس ولسوالی دشت قلعه سه تن را که از نزدیکان نامبرده میباشد درپیوند به این قضیه باز داشت کرده است.

آقای اسیر گفت، جسد مقتول نیز از خانه این افراد دریافت گردیده و مظنونین بازداشت وقضیه تحت بررسی پولیس قراردارد.Skip to toolbar