۱۳ عضو یک خانواده در سرپل بر اثر حملات هوایی ارتش ملی کشته وزخمی شدند

30 May 2021

۹جوزا۱۴۰۰

منابع در ولایت سرپل، امروز ( یکشنبه،۹جوزا ) از حملات هوایی ارتش ملی بالای منازل مسکونی افراد ملکی در ۲۴ ساعت گذشته در این ولایت خبر میدهند.

یک منبع امنیتی که نخواست نامش گرفته میگوید: در بیست چهارساعت گذشته نیروی های هوایی ارتش ملی در قریه گنده ولسولی صیاد ولایت سرپل از افرادملکی قربانی گرفته است.

حاجی میرعلم نصرتیار مجاهد، عضو خانواده قربانیان و نماینده شورای مردم در سرپل ادعا نموده به چاپار میگوید: دو روزقبل نیروهای ارتش ملی بالای یک منزل مسکونی ضربات هوایی انجام دادند که درنتیجه ۶ عضو یک خانواده جان باخت و ۷ عضو دیگر این خانواده زخمی شدند.

این عضو خانواده قربانیان سرپل گفت، عصر روز نه درگیری بوده و نه حضور طالبان؛ اما قوایی ارتش ملی منازل غیر نظامیان را هدف قرار داده که چند منزل مسکونی را بصورت کل تخریب کرده است.

درین حال، محمد حسن یکی از بزرگان قوم و مسوول شورای ایماقها سرپل به چاپار میگوید: حوالی ۴:۳۰ دقیقه روزپنجشنبه حملات هوایی نیروهای ارتش ملی بدون درگیری بالای منازل مسکونی افرادملکی ضربات هوایی انجام دادند، که در نتیجه شش عضو یک خانواده بشمول چهار زن، یک طفل شش ماهه، و یک مرد جان باختند، وهمچنان ۷ تن بشمول کودکان و زنان زخمی شدند.

آقای حسن مسوول شورای ایماق ها در ادامه مصاحبه اش خواستار توجه حکومت مرکزی شده، و خواهان اعزام یک هئیت مرکزی بخاطر بررسی این قضیه شده اند.

اما حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین از ادعای خانواده قربانیان اظهار بی خبری نموده گفت؛ درین حملات هوایی ۱۳ طالب کشته وزخمی شدند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان حملات هوایی را بالای این گروه رد نموده گفت؛ قوایی هوایی ارتش ملی منازل افرادملکی را هدف قرار دادند، که چندین کشته وزخمی برجاگذاشته است.

گزارش: اصلیه احمدزیSkip to toolbar