قتل دو جوان بشمول یک پسر عاشق پیش چشمان معشوقه اش در بلخ

30 May 2021

۹جوزا۱۴۰۰

مقام های امنیتی دربلخ، امروز ( یکشنبه،۹جوزا ) از حمله مسلحانه دزدان مسلح بالا دو جوان عاشق ومعشوق در این ولایت خبر میدهند.

عادل شاه عادل سخنگوی پولیس بلخ به چاپار میگوید: روزجمعه یک پسرجوان با دوست دخترش در دشت شادیان به تفریح رفته بودند چهار تن از افرادمسلح با پسردرگیرشدند که درنتیجه فیر سلاح پسرجوان جان باخت و دختر جان بسلامت برد، و دزدان مسلح ازساحه  فرار کرده اند.

دراین حال منابع در بلخ از قتل یک پسر جوان دیگر خبرداده میگویند، که روزگذشته یک پسر جوان در مرکز شهر مزارشریف بقتل رسید، اما پولیس دراین مورد ابراز نظر نکرده است .

این حالیست، افرادمسلح در زون شمال به خصوص در بلخ، جوزجان و سرپل روبه افزایش است به همین دلیل مردم از قتل واختطاف ها در این ولایات  نگرانی دارند.Skip to toolbar