یک فرمانده نیروهای خیزش مردمی کندز کشته شد

29 May 2021

۸جوزا۱۴۰۰

مقام های امنیتی در کندز، امروز ( شنبه،٨جوزا ) از کشته شدن یک فرمانده اسبق جهادی و فرمانده برحال نیروهای خیزش  مردمی در ولسوالی امام صاحب این ولایت خبر میدهند.

انعام الدین رحمانی سخنگوی پولیس کندز به چاپار میگوید: روزگذشته یک فرمانده اسبق جهادی، ومتنفذ بزرگ قوم و همچنان فرمانده برحال نیروهای خیزش مردمی بنام “حاجی سلطان محمد همکار” در درگیری با گروه طالبان در ولسوالی امام صاحب این ولایت کشته شده است.

سخنگوی پولیس می افزاید؛ این فرمانده جهادی به صفت فرمانده، در چوکات نیروهای خیزش مردمی دراین ولسوالی ایفای وظیفه می کرد.

آقای رحمانی گفت،  این فرمانده  درحالی کشته شد که درساحه قنجوغه یک عملیات مشترک را آغاز نموده بود.

سخنگوی پولیس افزود، دراین درگیری شماری نیروهای خیزش مردمی نیز زخمی  شدند وی در رابطه به آمار زخمیان نظامی ابراز نظر نکرده،اما گفت؛ چهارکشته و زخمی از گروه طالبان می باشد.

اما گروه طالبان دراین مورد تابه حال با رسانه ها ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar