ولسوال کامه ننگرهار زخمی شد

27 May 2021

۶جوزا۱۴۰۰

مقام محلی در ننگرهار، امروز ( پنجشنبه،۶جوزا ) از یک انفجار ماین چسپکی بر موتر حامل ولسوالی کامه این ولایت خبر میدهند.

عطالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید: صبح امروز در مربوطات دامان ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار موتر حامل شریف الله فضلی ولسوال ولسوالی کامه این ولایت به سوی وظیفه اش در حال حرکت بود، باماین چسپکی جاسازی شده منفجر گردیده که درنتیجه سه تن بشمول ولسوال کامه با یک محافظ و یک از افرادملکی زخمی شدند.

سخنگوی والی می افزاید؛ وضیعت صحی زخمیان این رویداد خوب گفته است.Skip to toolbar