جنگ و اصابت هاوان در بازار ولسوالی قیصار دستکم ۲۰ کشته و زخمی برجا گذاشت

27 May 2021

۶جوزا۱۴۰۰

منابع در فاریاب می گویند؛ در پی پرتاب هاوان توسط طالبان بالای مرکز ولسوالی قیصار و جنگ با نیروهای امنیتی در این ولسوالی ۲۰ کشته وزخمی برجاگذاشت.

منابع امنیتی در فاریاب می گویند؛ بر اثر جنگ و اصابت هاوان، پس از عصر روز سه شنبه در بازار ولسوالی قیصار چهار فرد ملکی جان باخت و ۷ تن به شمول دو منسوب قطعه مفرزه امنیت ملی زخمی شدند.

در این حال منابع می افزایند؛ شام امروز نیز بر اثر اصابت هاوان در مقابل ساختمان ولسوالی قیصار ۳ فرد ملکی بنام های گلبدین، خلیفه سخی و قدرت الله کشته و چهار تن دیگر زخم برداشته اند.

همچنان در جنگ دیشب بالای مرکز ولسوالی قیصار دو نیروی مفرزه امنیت ملی بنام های حمیدالله و عزت زخم برداشته اند.

طالبان در پیوند به پرتاب هاوان و جنگ در ولسوالی قیصار فاریاب با رسانه ها ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar