دولت استرالیا سفارت خود را در کابل مسدود می کند

25 May 2021

۴جوزا۱۴۰۰

وزارت امور خارجه اعلام کرده است که سفارت آسترالیا به صورت موقتی با توجه به «شرایط امنیتی» بسته می‌شود.

در اعلامیه وزارت خارجه که روز سه‌شنبه، ۴ جوزا، نشر شد، گفته شده است که در جریان این تصمیم دولت آسترالیا قرار دارد، اما امیدوار است که این تصمیم موقتی باشد و بازنگری شود.

در اعلامیه وزارت خارجه آمده است: «امیدواریم آن‌گونه که دولت آسترالیا بیان داشته‌ است، این اقدام موقتی به زودی بازنگری شده و حضور دایمی سفارت آسترالیا در کابل هم‌چون گذشته ادامه یابد».

وزارت خارجه تأکید کرده است که دولت افغانستان مکلف به تامین امنیت نماینده‌گی سیاسی و مصونیت کارکنان دیپلماتیک کشورهای خارجی است.

وزارت خارجه از تجدید تعهد آسترالیا برای ادامه کمک‌هایش به افغانستان قدردانی کرده است.

در اعلامیه وزارت خارجه، تداوم همکاری استراتژیک میان دو کشور برای مبارزه با تروریسم، استقرار صلح و ثبات در افغانستان با اهمیت توصیف شده است.

این تصمیم دولت آسترالیا در حالی اعلام شده است که روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان جریان دارد.

پیش از این امریکا، شمار کارمندان سفارت خود را در کابل کاهش داده بود.Skip to toolbar