دهمین روز اعتراضات علیه والی فاریاب در شهر میمنه

24 May 2021

۳جوزا۱۴۰۰

امروز نیز در برابر محمدداود لغمانی والی فاریاب در  شهر میمنه راهیپایی صورت گرفت.

اعتراض کننده گان مانند روز های گذشته در برابر والی شعار داده از حکومت خواستند هرچه عاجل ویرا از فاریاب بیرون کند بیش از این با احساسات مردم بازی نکنند.

شب گذشته والی فاریاب در یکی از رسانه های تصویری شمار معترضین را ۵۰ تا ۱۰۰ نفر خوانده گفت که، اگر بخواهد هر لحظه وارد ساختمان ولایت میشود.

این صحبت والی نیز با واکنش هاس معترضین مواجه شده آنان گفتند که در هر مظاهره آنان بیش از ده هزار تن حضور دارند.

در اعتراض امروز طرفداران حزب جمعیت اسلامی مربوط به صلاح الدین ربانی نیز به جمع اعتراض کننده گان پیوسته بود.Skip to toolbar