کمک غذایی و غیر غذایی برای چهل  خانواده اهل هنود و سیک که به تازه‌گی به کشور برگشته اند

23 May 2021

۲جوزا۱۴۰۰

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث به ۴۰ خانواده اهل هنود و سیک افغانستان، کمک غذایی و غیرغذایی توزیع کرد. این خانواده‌ها به تازه‌گی پس از مهاجرت از هندوستان به کشور بازگشته‌اند.

این کمک‌ها شامل ۳۰ قلم مواد غذایی و غیرغذایی است که روز شنبه، یکم جوزا، به خانواده‌های اهل هنود و سیک توزیع شده است.

در مراسم توزیع این کمک‌ها، احمد خان نافع، ریس مرکز عملیات اضطرار وزرات دولت در امور رسیده‌گی به حوادث و نماینده اهل هنود و سیک‌های افغانستان حضور داشته‌اند.

سال گذشته شماری از شهروندان هندو و سیک افغانستان به دلیل ناامنی کشور را ترک کردند. نریندر سنگ خالصه، نماینده اهل هنود و سیک‌های افغانستان در مجلس نماینده‌گان مهاجرت آن‌ها را موقتی خوانده بود.

در جریان امسال شماری از خانواده‌های هندو و سیک افغانستان دوباره به کشورشان برگشته‌اند.Skip to toolbar