شش طالب بشمول یک خانم بر اثر انفجار خودشان در فاریاب کشته و زخمی شدند

23 May 2021

۲جوزا۱۴۰۰

پولیس فاریاب می گوید،ازیک حمله انفجاری که توسط یک خانم و دو مرد بالای ساختمان فرماندهی پولیس ولسوالی قیصار طرح ریزی شده بود خنثی گردید.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید پس از چاشت امروز یک خانم انفجار کننده که هنوز هویت اش معلوم نیست میخواست مواد انفجاریه همراه اش را کمربند اول فرماندهی امنیه ولسوالی قیصار انفجار بدهد پیش از رسیدن به هدف در فاصله میان فرماندهی  امنیه و قریه سرآسیاب ولسوالی ماین انفجار نموده که در نتیجه این خانم با دو مهاجم دیگر  کشته شدند.

همچنان سخنگوی پولیس فاریاب می گوید، در نتیجه انفجار ماین سه عضو دیگر طالبان نیز زخم برداشته است.

گروه طالبان در پیوند به انفجار ماین،کشته وزخمی شدن افراد شان بشمول یک خانم در ولسوالی قیصار فاریاب با رسانه ها ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar