رقص و پای کوبی مهمانان یک مراسم ختم قرآنکریم در تخار

22 May 2021

۱ جوزا ۱۴۰۰

مقام های امنیتی در تخار، امروز ( شنبه، اول جوزا ) از مسموم شدن ٨۰ تن از باشنده گان ولسوالی چال این ولایت خبر میدهند.

خلیل اسیر سخنگوی پولیس تخار میگوید: حوالی ساعت 11:00 روزگذشته درقریه خانقاه ولسوال چال ولایت تخار در یک مراسم ختم قرآن و خیرات به تعداد ۸۰ تن از مردم قریه پس ازصرف غذا مسموم شده بودند که یکتعداد شان به کلنیک ولسوالی چال انتقال داده، که وضعیت شان دوباره خوب شده مرخص شده اند.

سخنگوی پولیس می افزاید؛ تیم بررسی پولیس و داکتران به ساحه رفتند، بررسی صورت گرفت اما علت آن معلوم نگردیده است.

درین حال محمداعظم افضلی، عضو شورای ولایتی تخار می‌گوید: «کدام نفر فوت کرده بود و برایش مراسم ‏خیرات گرفته بودند. برای خیرات روغن چرس برده و با روغن ‏چرس وقتی که پلو را پخته کردند و مردم خوردند، همه مردم که بیش‌تر از 400 نفر نشئه شده، یک تعدادشان می‌خندیدند، یک تعدادشان ‏بیت می‌خواندند، و یک تعدادشان رقص می‌کردند. »‏Skip to toolbar