ترور یک فرمانده برجسته مارشال دوستم در جوزجان

22 May 2021

۱ جوزا ۱۴۰۰

منابع در جوزجان، امروز ( شنبه،اول جوزا) از کشته شدن یک فرمانده کلیدی مارشال دوستم توسط محافظ اش در این ولایت خبر میدهند.

یک منبع محلی  در جوزجان به چاپار میگوید: صبح امروط فرمانده آق محمد، یکتن از فرماندهان رجال برجسته مربوط مارشال دوستم،در شهر ولسوالی آقچه ولایت جوزجان توسط محافظ اش کشته شده است.

مسوولین امنیتی و سخنگوی حزب جنبش  ملی در پیوند رویداد با تماس های مکرر پاسخ نداده اند.Skip to toolbar