یک سارنوال در جوزجان جان باخت

20 May 2021

۳۰ثور۱۴۰۰

مقام های امنیتی در جوزجان، امروز ( پنجشنبه،۳۰ثور ) از انفجار ماین چسپکی به موتر یک سارنوال در ولایت جوزجان خبر میدهند.

احمد مسعود ندیم سخنگوی جوزجان به چاپار میگوید: حوالی ساعت 9:00 صبح امروز یک انفجار ناشی از ماین چسپکی به یک واسطه کرولا مربوط یک ثارنوال بنام شاه‌میرزا که وظیفه اش در ولایت سرپل بوده انفجار نموده که در نتیجه شخص سارنوال جان باخته است

سخنگوی پولیس جوزجان می افزاید؛ این سارنوال باشنده اصلی ولایت جوزجان بوده که در حوزه اول امنیتی نزدیک تربیه معلم این ولایت ماین انفجار نموده است.

آقای ندیم گفت، قضیه تحت کشف و بررسی نیروهای امنیتی قرار دارد.Skip to toolbar