یک زندانی در زندان فاریاب جان باخت

20 May 2021

۳۰ثور۱۴۰۰

یک منبع امنیتی در فاریاب میگوید: پس از چاشت امروز پنجشنبه (۳۰ثور۱۴۰۰)  یک زندانی بنام عصمت الله ولد آستانه قل باشنده ولسوالی شیرین تگاب فاریاب بر اثر برق گرفته گی جان باخت.

به گفته منبع ؛  عصمت الله در پیوند به قضیه خشونت ۹ سال  حبس گردیده بود.

  همچنان این زندانی کارمند بخش قنادی در داخل زندان بود و ماهوار مبلغ چهار هزار افغانی حقوق دریافت می کرد.Skip to toolbar