۳۹ طالب بشمول ولسوال المار فاریاب کشته و زخمی شدند

18 May 2021

۲۸ ثور ۱۴۰۰

مقام های امنیتی درفاریاب از وارد شدن تلفات سنگین به گروه طالبان در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب در پی حملات هوایی وزمینی خبر می دهند.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید، عملیات مشترک نیروهای قطعه خاص پولیس،قطعه ۹۰۳ امنیت ملی و نیروهای کوماندو درمنطقه خواجه موسی ولسوالی پشتونکوت راه اندازی گردید.

سخنگوی پولیس فاریاب گفت درنتیجه فعالیت های اوپراتیفی وکشفی مشترک، مدیریت مبارزه علیه تروریزم با ریاست امنیت ملی و تیم هدفگیری لوای اول قول اردوی ۲۰۹ شاهین در فاریاب و ضربات هوای بالای محل تجمعات طالبان در منطقه خواجه موسی ولسوالی پشتونکوت  ۱۹ طالب بشمول خالد اکه ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی المار، هدایت الله مسئول کمیسیون نظامی ولسوالی المارو ملا نورالحق یکی ازفرماندهان ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس با سه تبعه خارجی کشته شدند.

به گفته سخنگوی پولیس فاریاب در نتیجه عملیات ۲۰ طالب به شمول ملا شعیب مسئول کمسیون نظامی نام نهاد طالبان برای ولایت فاریاب وشماری از سرگروپان طالبان نیز زخم برداشته اند.

همچنان مقام های امنیتی درفاریاب می گویند، به تعداد ۱۲ عراده موتر سایکل و دو عراده موتر نوع لوکسل، یک عراده هایلکس، یکعراده فلانکوچ، مملوع از مواد انفجاری و مهمات، طالبان کاملا تخریب  و دوطالب اسیر و چهار عراده موتر سایکل آنان بدست نیروهای شامل عملیات افتاده است.

طالبان در پیوند به کشته وزخمی شدن افراد شان در منطقه خواجه موسی ولسوالی پشتونکوت فاریاب با رسانه ها ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar