آمر حوزه شهرک بندر تورغندی هرات کشته شد

18 May 2021

۲۸ثور۱۴۰۰

منابع در هرات از جان باختن فیروز احمد اچکزی آمر حوزه پولیس شهرک بندر تورغندی هرات براثر جنگ با گروه طالبان در این خبر میدهند.

منبع میگوید فیروز احمد اچکزی آمر حوزه پولیس شهرک بندری تورغندی شب گذشته در جریان جنگ با طالبان جان باخته است.

همچنان مقام های محلی در هرات  نیز با تائید این خبر میگویند؛ که آمرحوزه پولیس شهرک تورغندی دریک کمین طالبان جان‌باخته است.Skip to toolbar