اعتراض طرفداران حزب جنبش در پیوند به معرفی والی جدید فاریاب

15 May 2021

۲۵ثور۱۴۰۰

منابع محلی در فاریاب گفته اند، قرار بود امروز حاجي داوود لغمانی همچون والی این ولایت معرفی و آغاز بکار نماید، طرفداران حزب جنبش اسلامی دست به اعتراض زدند.

اعتراض کننده گان در دروازه مقام ولایت خیمه اعتراضی برپا کردند.

امروز دركنار طرفداران حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان از شوراي ولايتي محمد طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب، داكتر گل محمد رسولي عضو مشرانو جرگه و عبدالرحمن مشهور به شمال قوماندان، فرمانده کندک اردوی منطقوی در فاریاب درمخالفت با معرفي والي تازه در خيمه تحصن ديده شد.

باشنده گان فاریاب گفته اند با آنکه شمال قوماندان به گونه رسمی قوماندان تولي اردوی منطقوی بوده اما با آنهم در برابر تصمیم حکومت قرار گرفته و از اعتراض کننده گان اعلام حمایت نموده است.Skip to toolbar