۸ نیروی امنیتی در انفجار ماین در فاریاب کشته وزخمی شدند

10 May 2021

۲۰ ثور ۱۴۰۰

منابع امنیتی در فاریاب می گویند،پنج نیروهای امنیتی در پی برخورد تانک هاموی ارتش ملی به ماین کناره جاده ی کشته و سه تن دیگرشان زخم برداشته اند.

یک منبع امنیتی در فاریاب میگوید؛ پس از چاشت روز گذشته تانک حامل نیروهای ارتش ملی در مربوط بیز امنیتی تیم انجینری در ولسوالی المار هنگام انتقال مواد اولیه از کمپ خواجه عثمان  در مسیر شاهراه نمبر۲ با ماین جاسازی شده طالبان برخورد نمود.

به‌‌ گفته منبع ؛ در نتیجه انفجار ماین پنج نیروهای امنیتی جان باخت و سه تن دیگرشان زخمی شدند.Skip to toolbar