ناتو ،سفارت بریتانیا،یونما سران حکومت انفجار کابل را محکوم کردند

8 May 2021

۱۸ ثور ۱۴۰۰

رییس جمهور غنی حمله «وحشیانه» امروز در دشت برچی کابل را محکوم کرده و گفته: “طالبان با تشدید جنگ نامشروع و خشونت شان یکبار دیگر نشان دادند که نه تنها به حل بحران کنونی به گونه صلح آمیز و اساسی تمایل ندارند، بلکه با پیچیده ساختن وضعیت، فرصت فراهم شده بخاطر صلح را سبوتاژ مینمایند.

در همین حال حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور انفجار امروز در برابر مکتب سیدالشهدا در غرب کابل را نکوهش کرده است.
‏او خواستار قطع فوری خشونت‌ شده و بر آغاز دوباره گفتگوهای صلح تاکید کرده‌است.

همچنان هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)  سفارت بریتانیا و نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان نیز  با نشر تویت های در صفحات تویترشان انفجار امروز در کابل را نکوهش کرده و آن را یک حملۀ بی‌رحمانه توصیف کرده‌اند و خواستار پایان خشونت در کشور شده اند .Skip to toolbar