صد ها خانواده بیجاشده درهلمند به کمک نیاز دارند

8 May 2021

۱۸ثور۱۴۰۰

سید محمد رامین رئیس اداره مهاجران و عودت کنندکان گفت، تنها کمک‌ها از منابع داخل این ولایت به بیجاشده‌ها صورت گرفته است که به گفتهٔ وی بسنده نیست.

او گفت که در این شب و روز نزدیک به هزار خانواده خانه‌ها و مناطق شان را ترک کرده و به ساحاتی نسبتا آرام هلمند پناه آورده اند.

ولسوالی‌ها و مناطق اطراف شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند از یک هفته به این سو، شاهد جنگ و درگیری‌های شدید بوده است.Skip to toolbar