افزایش شمار مبتلایان کووید ۱۹ در افغانستان

8 May 2021

۱۸ثور۱۴۰۰

وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید دریک هفته اخیر بیش از ۱۵۰۰ تن به بیماری کووید۱۹ مبتلا شده و بیش از ۴۰ تن جان باخته اند.

درآستانه فرا رسیدن عید سعید فطر و ازدحام مردم در بازارهای پایتخت، وزارت صحت عامه از گسترش موج سوم ویروس کرونا درکشور هشدار می‌دهد.

عثمان طاهری، سخنگوی این وزارت گفت که شهروندان باید تدابیر صحی را به گونه جدی رعایت کنند.

او گفت:‌ “متاسفانه ما در آغاز موج سوم ویروس کرونا قرار داریم، نگرانی ما بی‌توجهی مردم است از چند هفته به این طرف موج سوم ویروس آغاز شده و افزایش در آمار را نشان می‌دهد. درجریان یک هفته اخیر ۱۵۱۶ مورد مثبت داشتیم که ۴۲ تن فوت کرده و این نظر به هفته‌های قبل افزایش نسبی را نشان می‌دهد.”

وی گفت که نوع سوم ویروس کرونا نوع انگلیسی است که اخیرا دامنگیر مردم شده و تلفات را در قبال داشته است.

مسئولان دروزارت صحت عامه افغانستان همچنان می‌گویند که روند واکسن ضد ویروس کرونا درکشور ادامه داشته و تا کنون به مقدار ۴۵۰ هزار دوز واکسین تطبیق شده است.

مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان می‌گویند آمار کلی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به ۶۱۷۵۵ تن رسیده است و تا کنون ۲۶۸۳ تن از اثر این بیماری درافغانستان جان باخته اند.Skip to toolbar