فرماندهی ارتش ملی در فاریاب در تهدید پهپاد طالبان

7 May 2021

۱۷ثور۱۴۰۰

منابع امنیتی در فاریاب می گویند، گروه طالبان شب گذشته با پرواز پهپاد کشفی شان فرماندهی لوای اول پیاده قول اردوی ۲۰۹ شاهین را در شهر میمنه مورد تهدید قرار دادند.

منابع امنیتی می افزایند،طالبان همچنان بالای پاسگاه خط رنوی میدانی فاریاب حمله کردند.

در این حال منابع امنیتی گفته اند، نیروهای مستقر در لوای اول پیاده قول اردوی ۲۰۹ شاهین در میمنه باشنیدن صدای پهپاد هدف فیر قرار دادند،طالبان دوباره از ساحه سربلاق به طرف خواجه موسی ولسوالی پشتونکوت و ولسوالی المار عقب نشینی کردند.

همچنان طی ۴۸ ساعت گذشته یک پاسگاه امنیتی در منطقه عرب آقسای بدست طالبان سقوط کرد و پنج نیروی امنیتی در جنگ با طالبان در قریه عرب آقسای و وقریه بلوچ شاه نادر ولسوالی پشتونکوت کشته و چهار تن دیگر شان زخم برداشته بودند.

با این همه طی یک هفته اخیر تحرکات طالبان بالای پاسگاه های امنیتی در مرکز شهر میمنه افزایش یافته است.

گزارش : فیروز ـ غفوریSkip to toolbar