توزیع کمک غذایی برای ۳۰۰ خانواده در فاریاب

7 May 2021

۱۷ثور۱۴۰۰

مسولین اداره اتاق تجارت و سرمایه گزاری فاریاب از توزیع مواد غذایی برای خانواده های بی بضاعت در این ولایت خبر میدهند.

حیات الله مدیر عامل اتاق تجارت و سرمایه گزاری فاریاب می گوید، به ادامه کمک های غذایی تاجران ملی امروز برای ۳۰۰ خانواده از طرف شرکت موفق آسیا با هماهنگی اتاق تجارت و سرمایه گزاری و اتحادیه صرافان فاریاب مواد غذایی توزیع گردید.

به گفته وی این کمک ها شامل آرد،برنج و روغن می باشد که برای خانواده های بیضاعت توزیع گردید.

در این حال خانواده های بیضاعت که امروز تحت پوشش کمک های غذایی قرار گرفتند با ابراز تشکری از شرکت موفق آسیا همچنان خواستار ادامه همچو کمک ها در آینده ها نیز شدند.

این کمک ها در حالی از سوی یکی تاجران با هماهنگی اتاق تجارت و سرمایه گزاری و اتحادیه صرافان فاریاب صورت می گیرد که روز گذشته برای ۵۰۰ خانواده بی بضاعت کمک های سرمیاشت کشور قطر از طریق ریاست سرمیاشت فاریاب برای فقرا توزیع گردیده بود.Skip to toolbar