رهایی بیش از ۴۰ زندانی از زندان فاریاب

6 May 2021

۱۶ثور۱۴۰۰

مقام های محلی در فاریاب از رهایی ۴۲ زندانی از زندان مرکزی ولایت خبر میدهند.

به اساس فرمان ریاست جمهوری کشور به مناسبت هشتم ثور روز پیروزی جهاد مردم افغانستان ۴۲ تن از زندانیان به شمول دو خانم از زندان مرکزی فاریاب رها شدند.

همچنان به اساس فرمان ریاست جمهوری برای ۵۲ تن از زندانیان به مناسبت هشتم ثور تخفیف داده شده است.Skip to toolbar