توزیع مواد غذایی برای ۵۰ خانواده در فاریاب

5 May 2021

۱۵ ثور ۱۴۰۰

امروز برای پنجاه خانواده مهاجر از جنگ ها مربوط ولسوالی بلچراغ فاریاب ازسوی یکتن از وکلای مردم در پارلمان  توزیع گردید.

ولسوال بلچراغ فاریاب گفت، این کمک ها از طرف حاجی محمد رسول فاریابی وکیل مردم فاریاب در پارلمان توزیع گردید که شامل آرد،روغن و برنج می باشد.

در این حال خانواده های بیجا شده از جنگ ها در ولسوالی بلچراغ فاریاب با ابراز خرسندی از کمک های غذایی می گویند، که تابحال از طرف نهاد های امداد رسان کمک دریافت نکرده اند.

آنان همچنان از کمک های غذایی مساعدت شده توسط حاجی محمد رسول فاریابی وکیل پارلمان تشکری نموده خواستار تداوم همچو کمک های بشردوستانه در آینده ها نیز شدند.

این در حالیست که مقام های محلی در فاریاب می گویند، نهاد های امداد رسان در آینده های نزدیک خانواده بیجا شده بر اثر جنگ ها را تحت پوشش کمک های غذایی و غیر غذایی قرار می دهند.Skip to toolbar