پنج عضو یک خانواده در تخار زخمی شد

4 May 2021

۱۴ثور۱۴۰۰

مقام های امنیتی در تخار، امروز ( سه شنبه،۱۴ثور ) از زخمی شدن پنج عضو یک خانواده در این ولایت خبر میدهند.

عبدالخلیل اسیر سخنگوی پولیس تخار میگوید: شام امروز یک فرد تفنگدار وارد یک منزل مسکونی شده پنج عضو یک خانواده را در روستای بلند آب شهر تالقان ولایت تخار زخمی نموده اما پس از انتقال به شفاخانه یک کودک این خانواده جان باخته است.

سخنگوی پولیس می افزاید؛ زخمیان این رویداد یک پیرمرد، دو خانم ، یک کودک دختر بودن، و همچنان یک کودک پسر جان باخته است.

آقای اسیر، علت و انگیزه این رویداد را خصومت های فامیلی گفته، و پولیس متهم این رویداد را که تازه در فرمانی از زندان تخار رها شده بود؛ بازداشت نموده است.Skip to toolbar