شش دانش آموزش در انفجار ماین در  پکتیکا زخمی شدند

4 May 2021

۱۴ثور۱۴۰۰

مقام های امنیتی در ولایت پکتیکا، امروز ( سه شنبه،۱۴ثور ) از یک انفجار ماین جاسازی شده گروه طالبان در داخل یک مکتب در این ولایت خبر میدهند.

شاه محمد آرین سخنگوی پولیس ولایت پکتیکا میگوید: چاشت امروز انفجار ماین جاسازی شده گروه طالبان در داخل یک مکتب متوسطه بنام اتحاد در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیکا انفجار کرده است.

وی گفت،درنتیجه ۶ تن از شاگردان  مکتب اتحاد زخمی شده اند.

سخنگوی پولیس می افزاید؛ این شاگردان از ٨ الی ۶ ساله بودند که وضیعت صحی شان وخیم خوانده اند.Skip to toolbar