ترور یک بزرگ قومی در تخار

4 May 2021

۱۴ ثور ۱۴۰۰

مقام های امنیتی در تخار، امروز ( سه شنبه،۱۴ثور ) از ترور یک بزرگ قومی از سوی افرادمسلح ناشناس در این ولایت خبر میدهند.

خلیل اسیر سخنگوی پولیس تخار می‌گوید؛ شب گذشته افراد مسلح ناشناس یک معلم بنام حبیب الله که درعین حال بزرگ قومی نیز بوده، در قریه نهرکمر مربوطات حوزه پنجم شهر تالقان ولایت تخار ترور نموده اند.

سخنگوی پولیس می افزاید؛ این بزرگ قومی هنگامیکه میخواست پس از ادای  نماز تراویح در منزل اش برگردد ترور شده است.

آقای اسیر گفت، بررسی های پولیس ملی در پیوند به ترور این بزرگ قومی ادامه دارد.Skip to toolbar