رهایی بیش از ۶۰ زندانی در بغلان

2 May 2021

۱۲ ثور ۱۴۰۰

مقام های امنیتی در بغلان، امروز ( یکشنبه، ۱۲ثور ) از آزادی ۶۱ زندانی به فرمان رئیس جمهور کشور در این ولایت خبر میدهند.

سمونمل سلیمان “اندرابی” مدیر عمومی زندان بغلان میگوید: طی فرمان بمناسبت هشتم ثور ۶۱ تن از زندانیان که هر کدام آنها چندین سال را بجرم های مختلف زندانی گردیده بودند، که پس از فرمان ریاست جمهوری بمناسبت هشتم ثور از زندان بغلان آزاد شدند .

در این حال زندانیان آزاد شده با اظهار ندامت و پشیمانی از عمل های گذشته شان از فرمان هشتم که منجر به عفو و آزادی آنها شد ابراز خرسندی کردند.

آقای “اندرابی”می افزاید روند آزاد سازی زندانیان که شامل این فرمان است بزودی آزاد خواهد شد.Skip to toolbar