یک مرد کهن سال در میمنه ترور شد

29 Apr 2021

۹ ثور ۱۴۰۰

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب میگوید: ساعت پیش یک مرد کهن سال باشنده منطقه موقانی ولسوالی پشتونکوت از سوی افراد مسلح ناشناس در داخل مسجد جامع عیدگاه شهر میمنه شدیدا زخم برداشته بود حین انتقال به شفاخانه جان باخته است.

در این حال داکتران در شفاخانه حوزوی فاریاب می گویند مرد زخمی بنام  توکل قبل از رسیدن به شفاخانه جان باخته است.

شاهیدان عینی میگویند چندین مرمی بالای این مرد کهن سال شلیک شده است.

به گفته مقام های امنیتی تاحال علت و انگیزه ترور این مرد کهن سال معلوم نیست.Skip to toolbar