مسوول قطعه سرخ طالبان با چهار سرباز تحت امرش در فاریاب زخمی شد

27 Apr 2021

۷ ثور ۱۴۰۰

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید؛ عصر روز گذشته شماری از افراد گروه طالبان تحت رهبری خان ولی مشهور به زرقاوی فرمانده قطعه سرخ طالبان برای ولسوالی دولت آباد این ولایت میخواست بالای پوسته سنگر مربوط اردوی ملی با استفاده از ماین خود ساخته شان حمله انجام دهند، ماین هنگام جاسازی در مسیر پوسته انفجار نموده که در نتیجه چهار طالب به شمول رزقاوی شدیدآ زخمی و یک طالب بنام ملا حضرت عضو برجسته گروه طالبان کشته شد.

سخنگوی پولیس فاریاب افزود قرار معلومات یک پای زرقاوی مسوول قطعه سرخ طالبان نیز قطع گردیده است.

همچنان صبح امروز در جریان نبرد رویاروی نیروهای مشترک امنیتی و دفاعی در مربوطات ولسوالی قیصار ۳ طالب به شمول ملا محمد الله یک تن از سرگروپان طالبان کشته و ۴ تن دیگر آنان زخم برداشته اند.

به گفته سخنگوی پولیس فاریاب یک سرباز پولیس ملی کشته و یکتن دیگر زخم برداشته و به افراد ملکی هیچ نوع آسیبی نرسیده است.

با این همه صبح امروز یک حلقه ماین خود ساخت طالبان که عیار به پلیت فشاری بود و بخاطر ضربه زدن به نیروهای امنیتی و دفاعی در کنار جاده  در مرکز ولسوالی قیصار جاسازی گردیده بود کشف و خنثی شد و همچنان چهار حلقه ماین طالبان در ولسوالی المار که در نزدیکی بازار این ولسوالی جاسازی شده بود کشف و خنثی گردید.

طالبان در رابطه به کشته و زخمی شدن افراد شان در ولایت فاریاب با رسانه ها ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar