پنج فرد ملکی در پی اصابت هاوان در ساختمان ولایت کنر زخمی شدند

26 Apr 2021

۶ ثور ۱۴۰۰

مقامات محلی در کنر، امروز ( دوشنبه،۶ثور ) از اصابت یک مرمی هاوان بالای ساختمان این ولایت خبر میدهند.

محمد اقبال سعید والی ولایت کنر میگوید: حوالی ساعت 9:00 صبح امروز یک مرمی هاوان بر ساختمان مقام ولایت کنر برخورد نمود که مسابقۀ تلاوت قرآن‌کریم در سالون کنفرانس های ساختمان این ولایت جریان داشته است.

والی کنر می افزاید؛ دراین مسابقه نزدیک به ۱۵۰ تن از کودکان اشتراک کرده بودند، که در جزییات ابتدایی پنج تن بشمول سه حافظ قرآن و دو تنظیم کننده این برنامه زخمی شدند.

اما یک منبع در کنر که خواست نامش گرفته نشود به چاپار می گوید در پی اصابت هاوان در ساختمان مقام ولایت کنر ۱۳ تن زخم برداشته اند.Skip to toolbar