پنج طالب در شاهراه نمبریک فاریاب کشته وزخمی شد

21 Apr 2021

۱ ثور۱۴۰۰

یک منبع امنیتی در فاریاب می گوید، یک چک پاینت طالبان در شاهراه نمبریک هدف حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان قرار گرفت.

منبع گفت، طالبان در ساحه چهارشنغو ولسوالی دولت آباد یک ایست بازرسی ایجاد کرده بودند هدف ضربات هوایی قرار گرفتند.

به گفته منبع امنیتی در نتیجه ضربات قوایی هوایی افغان در شاهراه نمبریک دو طالب کشته و سه طالب زخمی شده است.



Skip to toolbar