فراغت ۴۰ شاگرد لیسهٔ خصوصی آیدین فاریاب

8 Apr 2021

۱۸ حمل ۱۴۰۰

امروز پنج‌شنبه (۱۹حمل ) جشن هشتمین دور فراغت شاگردان لیسهٔ خصوصی آیدین فاریاب با حضورداشت داکتر نقیب‌الله فایق، والی فاریاب، معاون ولایت، رٲسای دوایر دولتی وغیر دولتی، اعضای شورای ولایتی، فعالین مدنی، استادان، شاگردان و خانواده‌های شاگردان در سالون کنفرانس‌های مقام ولایت برگزار شد.

عبدالرحیم تیمور، مسوول لیسه خصوصی آیدین فاریاب، می‌گوید: در جشن هشتمین دور فراغت لیسه خصوصی آیدین فاریاب، ۴۰ تن از شاگردان ذکور این لیسه از صنف دوازدهم فارغ شده اند.

آقای تیمور می‌افزاید: در طول هشت سال ۴۴۰ شاگرد ذکور را از این لیسه فراغت داده اند.

در ادامه این جشن داکتر نقیب‌الله فایق، والی فاریاب، برای قدردانی از فعالیت‌های این مکتب بع استادان این لیسه تقدیرنامه تفویض نمود و هم‌چنان عزت‌الله خوشبین، عطاالله فیضی رئیس شورای جنبش، نجم الدین شفق یکی از استادان مکتب خراسان، نیز اظهار خوشبینی نموده و در رابطه به فراغت این شاگردان صحبت کردند.Skip to toolbar