برگزاری نمایشگاه کتاب و کمپاین ترویج کتاب‌خوانی در فاریاب

8 Apr 2021

۱۸ حمل ۱۴۰۰

امروز (پنج‌شنبه، ۱۹حمل) نمایشگاه کتاب و کمپاین خیابانی تحت نام ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی از سوی نهاد اجتماعی ترویج افکار سالم در فاریاب برگزار گردید.
منیژه سدید مسئول برگزاری این برنامه، از کاهش فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی میان مردم ابراز نگرانی نموده افزود: برگزاری این برنامه  مردم را به کتاب‌خوانی و مطالعه سوق می‌دهد.

بانو سدید افزود، برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی برنامه‌های بزرگ راه اندازی می‌شود.

غلام سخی حیدری، از اشتراک کننده‌گان برنامه کتاب‌خوانی، از برگزاری این برنامه فرهنگی تشکر نموده افزود: فرهنگ کتاب‌خوانی و مطالعه میان جوانان رو به فراموشی است.

اشتراک کننده گان با قدم زدن در جاده‌های‌ شهر میمنه مردم را به فرهنگ مطالعه‌ و کتاب‌خوانی دعوت نمودند.Skip to toolbar