نخستین برنامه تحت نام گفت‌وگوی زنان ولایتی بارهبران مذهبی، متنفذین قومی و جوانان در فاریاب برگزار شد

7 Apr 2021

۱۸ حمل ۱۴۰۰

امروز چهارشنبه، ( ۱٨حمل ۱۴۰۰ ) برنامهٔ گفت‌وگوی زنان ولایتی با رهبران مذهبی، متنفذین قومی وجوانان با کمک مالی نهاد برابری برای صلح و دموکراسی، در فاریاب با حضورداشت والی فاریاب، رٲسای دوایر دولتی وغیر دولتی، فعالین حقوق زن، و زنان در سالون کنفرانس‌های ریاست امور زنان ولایت فاریاب برگزار شد.

فرخنده بهمنیار، فعال مدنی ولایت فاریاب در رابطه به حمایت و حضور زنان در پروسه صلح و مذاکرات بین المللی در میز گرد صحبت نموده گفت، زنان باید در بخش‌های مختلف مدیریت ایفای وظیفه نموده وسهم بیشتری را برای زنان داده شود.

در بخش دوم میز گرد این برنامه، گل احمد لطفی رئیس حج و اوقاف ولایت فاریاب گفت: متنفذین فاریاب در عرصه پروسه صلح کار میکند تا صلح سرتاسری را به ارمغان بیاورند.

در آخر برنامه داکتر نقیب‌الله فایق، والی فاریاب از برگزارکننده‌گان این برنامه تشکری نموده و خواهان یک صلح سراسری در کشور شد.Skip to toolbar