نگرانی راننده‌گان مسیر شاهراه نمبر دوم فاریاب از ظلم طالبان

4 Apr 2021

۱۵ حمل ۱۴۰۰

راننده‌گان مسیر شاهراه نمبر دوم فاریاب می‌گویند: از ولسوالی قیصار الی شهر میمنه در چندین استقامت با مشکلات زیادی از این مسیر عبور می‌کنند.

آن‌ها می‌گویند ، طالبان در پل نهرین ولسوالی قیصار، پل شاه قاسمی ولسوالی پشتونکوت را مسدود و در بین سرک ولسوالی المار و عرب آقسای چغل انداخته‌اند، راننده‌گان این مسیر با مشکلات و خطرهای فراوان از داخل قریه‌جات عبور می‌کنند.

به گفته راننده‌ها، در فصل بهار که بارنده‌گی‌ها بیشتر می‌شود، عبور موترهای تیز رفتار از داخل قریه‌جات مشکل می‌باشد.

آنها از طالبان می‌خواهند راه افراد ملکی را مسدود نسازند.

یک مبنع از گروه طالبان می‌گوید: موضوع را بر مقام‌های بلند شریک ساخته‌اند تا حالا جواب نرسیده است.Skip to toolbar