سرپرست جدید دادستانی‌کل معرفی شد

4 Apr 2021

۱۵ حمل ۱۴۰۰

ا‌مروز (یک‌شنبه، ۱۵ حمل) طی یک کنفرانس مطبوعاتی، ذبیح الله کلیم از سوی رئیس‌جمهور کشور، به عنوان دادستان‌کل انتخاب گردیده است‌.
سرور دانش در سخن‌رانی معرفی دادستان کل، این نهاد را یک نهاد مستقل در افغانستان عنوان نموده افزود، راه اندازی سیاست جنایی شفاف، جرایم را کاهش می‌دهد.

پیش از آقای کلیم، محمد فرید حمیدی  دادستان‌کل کشور بود.Skip to toolbar